แท็กเช็คเล่มทะเบียนจริง

4 จุดตรวจเช็คเล่มทะเบียนจริงหรือปลอม