แท็กสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

การดัดแปลงป้ายทะเบียนถือว่าผิดกฎหมาย