แท็กลักษณะป้ายทะเบียนรถที่ถูกต้อง

ความแตกต่างของ “ป้ายทะเบียนรถ” แต่ละสี