แท็กป้ายทะเบียนรถหาย

การดัดแปลงป้ายทะเบียนถือว่าผิดกฎหมาย