เล่มทะเบียนรถหาย ไม่ต้องตกใจ ทำใหม่ได้

เล่มทะเบียนรถ คือหนึ่งในเอกสารสำคัญ ที่ผู้ขับขี่ต้องพกติดรถไว้เสมอ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ใช้บันทึกรายละเอียดของตัวรถ เช่น ชื่อเจ้าของ ประวัติการครอบครองรถ เลขตัวถัง เลขทะเบียนรถ ประวัติการโอนนั่นเองค่ะ

เล่มทะเบียนรถคืออะไร? 

คือ หลักฐานที่ใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของรถและรายละเอียดต่างๆ ของรถยนต์คันดังกล่าว โดยภายในเล่มทะเบียนรถมีทั้งข้อมูลชื่อและที่อยู่ของเจ้าของรถ เลขตัวถัง ประวัติการเสียภาษี ประวัติการครอบครองรถและรายละเอียดต่างๆ และที่สำคัญสามารถใช้แทนทะเบียนรถยนต์ได้ ในกรณีป้ายทะเบียนรถหาย หรือทะเบียนชำรุด ซึ่งสามารถพกพาสำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ได้นะคะ

 

สำหรับเล่มทะเบียนรถแต่ละประเภทจะแบ่งได้เป็น 3 สี ดังนี้

 

 

– เล่มสีน้ำเงินสำหรับประเภทรถยนต์
– และเล่มสีเขียวสำหรับรถจักรยานยนต์
– หนังสือแสดงการจดทะเบียนของรถบรรทุก

 

เล่มทะเบียนรถ ได้เมื่อไหร่?

 

ในกรณีที่ทำการผ่อนซื้อรถยนต์ กับบริษัทไฟแนนซ์ครบตามกำหนดสัญญาจะได้รับการโอนกรรมสิทธิ์คืนกลับมาเป็นชื่อของตน โดยที่ระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์กลับคืนจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 4 – 7 วันทำการ สำหรับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน แต่หากอยู่ต่างจังหวัดอาจจะใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ ขึ้นอยู่แต่ละการดำเนินงานของบริษัทนั่นเองค่ะ

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเล่มทะเบียนรถหาย

 

 

ต้องแจ้งความเนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญ ที่สามารถนำไปปลอมแปลงได้ จึงจำเป็นต้องมีการแจ้งความไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่า เล่มทะเบียนรถของคุณนั้นหายไปจริงๆ จากนั้นค่อยไปเดินเรื่องขอเล่มทะเบียนใหม่ได้ที่กรมการขนส่งทางบกค่ะ

 

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอเล่มทะเบียนใหม่

 

• ใบสำคัญแจ้งความ (รับได้ที่สถานีตำรวจ)
• บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงของเจ้าของรถ
• หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปแจ้งความเอง)
• กรณีจดทะเบียนแบบนิติบุคคล ให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

 

ขั้นตอนการแจ้งความเมื่อเล่มทะเบียนรถหาย

 

 

1. แจ้งความที่สถานีตำรวจที่ใดก็ได้ โดยแจ้งว่ามาทำเรื่องเล่มทะเบียนรถหาย แล้วเจ้าหน้าที่จะทำการออกใบสำคัญแจ้งความเพื่อนำไปทำเรื่องต่อที่กรมการขนส่งทางบก
2. เมื่อได้ใบแจ้งความแล้ว ให้เดินทางไปที่กรมการขนส่งทางบกของจังหวัดของคุณที่ได้จดทะเบียนไว้ เช่น รถของคุณจดทะเบียนที่กรุงเทพฯ ก็สามารถไปทำเรื่องที่กรมการขนส่งทางบกสาขาใดก็ได้ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ
3. ไปที่แผนกทะเบียน แจ้งว่าต้องการขอเล่มทะเบียนรถใหม่ จากนั้นกรอกแบบฟอร์มคำขอให้เรียบร้อยพร้อมกับยื่นเอกสารที่ต้องเตรียมมา
4. จ่ายค่าดำเนินการทั้งหมด 55 บาท (ค่าคำขอ 5 บาท ค่าใบแทนสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 50 บาท)
5. รอรับเล่มใหม่ได้เลย โดยเล่มทะเบียนใหม่นั้นจะมีตราประทับระบุว่า ออกแทนเล่มที่สูญหาย กำกับเอาไว้

 

 

จะเห็นได้ว่า การทำเล่มทะเบียนใหม่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะ หากเกิดการสูญหาย ควรรีบไปยื่นเรื่องขอใหม่นะคะ เนื่องจากเล่มทะเบียนรถ ยังเป็นเอกสารที่จำเป็นที่ใช้ในการต่อภาษี พ.ร.บ. และการซื้อประกันภัยรถยนต์ นั่นเองค่ะ ถึงแม้ว่าการขอรับเล่มทะเบียนใหม่นั้น ไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากอะไรมากมายนัก แต่เพื่อไม่ให้เสียเวลา ก็ควรเก็บรักษาเล่มทะเบียน หรือสมุดคู่มือรถเอาไว้ให้ดีนะคะ