เงื่อนไขการขอเช็คหมายเลขทะเบียนรถว่าเป็นของใครอย่างถูกต้อง

หากต้องการอยากเช็กหมายเลขทะเบียน หรือป้ายทะเบียนรถว่าเป็นของใคร เพื่อหาตัวเจ้าของไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วล่ะก็ การเช็กทะเบียนออนไลน์ รวมถึงแอปพลิเคชันเช็กทะเบียนรถ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเลยนะคะ แต่สามารถยื่นเรื่องตรวจสอบกับกรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งในพื้นที่ เพื่อทำการพิจารณาได้บางกรณีเท่านั้นค่ะ ส่วนขั้นตอนการดำเนินการต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารและหลักฐานอะไรบ้างนั้น บทความนี้มีคำตอบให้ค่ะ ตามมาดูพร้อมกันเลยค่ะ

 

เงื่อนไขการขอเช็คหมายเลขทะเบียนรถว่าเป็นของใครอย่างถูกต้อง

 

 

กรณีที่จะสามารถขอยื่นเรื่องเช็กป้ายทะเบียนรถ เพื่อหาเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถกับกรมการขนส่งทางบก รวมถึงสำนักงานขนส่งในแต่ละพื้นที่ได้นั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ หรือเสียประโยชน์กับข้อมูลที่ขอตรวจสอบเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่น นำไปประกอบการพิจารณาคดีความเป็นต้นนะคะ แต่หากเป็นเหตุอื่น ๆ เช่น ชนแล้วหนี ตามหาเจ้าของรถนั้น นายทะเบียนจะพิจารณาเป็นกรณีไปค่ะ

 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นเช็กหมายเลขทะเบียนรถ

* บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาลงลายมือชื่อ
* หากเป็นนิติบุคคล ต้องใช้หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับจริง พร้อมสำเนาและแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม โดยลงนามให้ครบ รวมถึงประทับตรานิติบุคคลในเอกสารทุกฉบับ
* บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีจากสถานีตำรวจที่เกิดเหตุฉบับจริงและสำเนา พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
* หลักฐานประกอบ เช่น คลิปจากกล้องติดรถ

 

ขั้นตอนการเช็กหมายเลขทะเบียนรถ

การยื่นขอเช็กป้ายทะเบียนรถจะมีขั้นตอนการดำเนินการคร่าว ๆ ดังนี้
* รับคำขอ
* ตรวจสอบหลักฐาน
* พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
* ชำระค่าธรรมเนียม (รถยนต์ 75 บาท รถมอเตอร์ไซค์ 35 บาท)
* รับรองสำเนาข้อมูลทะเบียนรถ

 

เช็กหมายเลขทะเบียนรถโดยพลการมีความเสี่ยงและความผิดตามกฎหมาย

 

 

แม้ว่าจะเป็นฝ่ายผู้เสียหาย หรือใด ๆ ก็ตาม จะไม่สามารถเช็กป้ายทะเบียนรถเพื่อตามหาเจ้าของได้เอง โดยใช้บริการรับเช็กประวัติทะเบียนรถออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันเช็กทะเบียนรถ ซึ่งมีความเสี่ยง อีกทั้งยังผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะ เพราะปกติการขอตรวจสอบเช็กทะเบียนรถจะต้องใช้หลักฐาน เช่น ศาล ก็จะต้องมีหมายศาล หากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ก็ต้องมีหนังสือนำส่งเรื่องจากหน่วยงาน รวมถึงกรณีทนายและประกัน ต้องมีหนังสือแต่งตั้ง พร้อมสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุนั่นเองค่ะ ดังนั้น หากเป็นผู้เสียหาย เช่น ชนแล้วหนี หรืออื่น ๆ และต้องการเช็กป้ายทะเบียนรถ ควรดำเนินการอย่างถูกต้อง แม้อาจจะมีความยุ่งยาก แต่ปลอดภัยกว่าการใช้บริการแบบผิดกฎหมาย เช่น รับเช็กป้ายทะเบียนออนไลน์ แอปพลิเคชันเช็กทะเบียนรถ ซึ่งอาจจะทำให้เราจะกลายเป็นผู้กระทำผิดด้วยทันทีนั่นเองค่ะ

แท็กที่เกี่ยวข้อง