หลักเกณฑ์ในการจองทะเบียนรถยนต์ออนไลน์

การจองทะเบียนรถยนต์ ถือว่าเป็นเรื่องที่คนมีรถยนต์หลายๆ คนให้ความสนใจค่อนข้างมากเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรถเก่า หรือรถใหม่ก็ตาม สำหรับเจ้าของรถยนต์หลายคนเมื่อได้ทำการซื้อรถใหม่มาก็มักจะมองหาเลขทะเบียนรถที่เลขสวย สร้างความมงคลให้กับชีวิต และจิตใจของผู้ขับขี่ได้อีกด้วย ในปัจจุบันก็สามารถจองได้ทั้งทางออฟไลน์ผ่านกรมขนส่งทางบกโดยตรง และยังมีวิธีการจองทะเบียนผ่านทางออนไลน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้อีกทางหนึ่งนะคะ ดังนั้นบทความจึงได้รวบรวมสาระดีๆ เกี่ยวกับการจองทะเบียนรถยนต์ วิธีการจอง ทั้งแบบปกติ และวิธีการจองทะเบียนรถออนไลน์มาฝากกันค่ะ ตามมาดูพร้อมกันได้เลยค่ะ

 

หลักเกณฑ์ในการจองทะเบียนรถยนต์ออนไลน์

 

 

สำหรับการจองทะเบียนรถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทง่ายๆ ได้ 3 ประเภทดังนี้

 

1. กรณีรถใหม่ (ป้ายแดง)
สามารถทำการจองทะเบียนรถได้เมื่อข้อมูลของรถยนต์ของคุณถูกส่งมายังกรมขนส่งทางบก และคุณจะต้องได้รับรถยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเริ่มขั้นตอนการจองทะเบียนรถยนต์ได้ หากยังไม่ได้รับรถยนต์ ก็จะยังไม่สามารถทำการจองทะเบียนรถยนต์ได้

2. กรณีรถจดทะเบียน
สำหรับรถยนต์ทั่วไป ทั้งแบบที่เป็นป้ายขาว และป้ายประมูล สำหรับการจองทะเบียนออนไลน์ รถยนต์ดังกล่าวต้องเป็นรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นกรุงเทพมหานครเท่านั้น หากไม่ใช่สามารถทำเรื่องขอย้ายได้ และรถต้องเป็นรถที่อยู่ในสถานะปกติ ไม่ขาดต่อภาษีรถยนต์

3. กรณีรถมากกว่า 1 คัน
ในกรณีที่ต้องการทำการจองทะเบียนรถมากกว่า 1 คันเป็นต้นไป ต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปลดล็อคให้สามารถจองทะเบียนรถให้กับรถคันอื่นได้ โดยไม่จำเป็นต้องรถถึง 90 วัน ต้องใช้หลักฐานดังนี้
• สำเนาผลการจองหมายเลขทะเบียนรถ ของรถคันที่ 1
• สำเนาเอกสารหลักฐานของรถคันที่ 1 (เล่มทะเบียนรถ)
• สำเนาเอกสารหลักฐานของรถคันที่ 2 (ซื้อขายกรณีรถป้ายแดง หรือเล่มทะเบียนรถกรณีรถป้ายขาว)
• สำเนาบัตรประชาชน หรือเลขทะเบียนบริษัทของเจ้าของรถยนต์
• กรณีเป็นผู้ดำเนินการแทนเจ้าของรถ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

 

สำหรับการจองทะเบียนรถยนต์ออนไลน์มีข้อความระวังที่ควรจะต้องทำการศึกษาไว้ก่อนการจองเลขทะเบียนดังนี้

1. เว็บไซต์สำหรับการทำการจองเลขทะเบียนรถ เปิดบริการจองเลข ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.00 น. หากทำการเข้าใช้งานก่อนเวลาจะไม่สามารถจองเลขได้
2. เปิดให้จองแบบวันต่อวัน ตามเวลาเปิดบริการ คือ 10.00 น. – 16.00 น.
3. สามารถใส่เลขทะเบียนที่เปิดจองได้ตามตารางจองเลข ได้ครั้งละ 1 หมายเลข และสามารถใส่เลขทะเบียนใหม่ได้จนกว่าจะทำการจองสำเร็จ
4. สามารถตรวจสอบวันจดทะเบียนได้ที่ ตารางจองเลขทะเบียน “ปัจจุบันจดทะเบียนถึงเลข” หากถึงเลขทะเบียน และหมวดที่ต้องการจองแล้ว สามารถลงทะเบียนได้ และต้องลงทะเบียนก่อนวันที่กรมขนส่งกำหนด หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว สิทธิ์ในหมายเลขนั้นจะตกไป
5. เมื่อจองเลขทะเบียนได้แล้ว จะทำการจองได้ใหม่อีกครั้งหลังจากผ่านไป 3 เดือน นับจากวันที่จองเลขทะเบียน
6. เลขทะเบียนที่จองได้จะจดทะเบียนด้วยชื่อที่ทำการจองเข้ามาเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ และรถยนต์ที่นำมาจดทะเบียนก็ต้องมีข้อมูลผู้ที่ครอบครองตรงกับชื่อผู้จอง
7. สำหรับผู้ที่เป็นสัญชาติไทย ให้ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการจองเลขทะเบียนเท่านั้น
8. หากข้อมูลที่ต้องใช้เช่น
• ชื่อ-นามสกุล
• เลขบัตรประจำตัวประชาชน
• เลขทะเบียนบริษัท
• เลขทะเบียนที่ต้องการจอง
• ยี่ห้อรถยนต์
• เลขตัวถัง
ไม่ตรงตามเอกสาร จะไม่สามารถนำไปจดทะเบียนรถยนต์ได้
9. เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขทะเบียนการค้า หรือ เลขหนังสือเดินทาง จะต้องพิมพ์ติดกัน เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1122334456789, เลขหนังสือเดินทาง P110345 เป็นต้น
10. กรมการขนส่งทางบกอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. หากมีข้อผิดพลาดในการจอง ไม่ว่ากรณีใดๆ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่ และจะทำการแจ้งให้ทราบ

 

วิธีการจองทะเบียนรถยนต์ออนไลน์

 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ reserve.dlt.go.th/reserve/
เข้าสู่เว็บไซต์ reserve.dlt.go.th/reserve/ ตามเวลาที่เปิดให้บริการ 10.00 น. – 16.00 น. เพื่อเข้าระบบจองเลขทะเบียน

 

 

 

2. อ่านเงื่อนไขและกด “ยอมรับหลักเกณฑ์”
เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้ว ให้ทำการอ่านหลักเกณฑ์ และข้อควรระวังต่างๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนทำการกด “ยอมรับหลักเกณฑ์”

 

 

3. เลือกประเภทรถยนต์
เลือกประเภทของรถที่ต้องการทำการจองทะเบียนรถ คือ รถเก๋งหรือรถกระบะ 4 ประตู, รถตู้, รถกระบะ

 

 

4. กรอกรายละเอียดและเลขทะเบียนที่ต้องการจอง
1. หมายเลขบัตรประชาชน หรือ เลขทะเบียนการค้า หรือ หนังสือเดินทางของผู้ที่จะทำการจอง
2. คำนำหน้าชื่อ
3. ชื่อ หรือ ชื่อนิติบุคคล / นามสกุล (ถ้าหากเป็นนิติบุคคลไม่ต้องกรอก)
4. เลขตัวถังรถ (เลขคัสซี) ต้องเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น
5. ยี่ห้อรถยนต์ (เลือกยี่ห้อรถยนต์ตามเล่มหรือใบจอง)
6. เบอร์โทรศัพท์
7. เลือก “เลขทะเบียนที่ต้องการจอง” การจองทะเบียนรถจะไม่สามารถเลือกหมวดตัวอักษรได้ จะเลือกได้เฉพาะหมายเลขไม่เกิน 4 หลักเท่านั้น

 

 

5. ยืนยันการจองทะเบียนรถ
เมื่อทำการจองทะเบียนรถเสร็จสิ้นแล้ว จะมีข้อความแสดงขึ้นมาเพื่อให้ทำการตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนกดตกลง

 

 

6. ตรวจผลการจองทะเบียนรถ
สามารถทำการตรวจผลการจองได้โดยการใส่เลขบัตรประชาชน ทะเบียนการค้า หรือหนังสือเดินทาง จากนั้น กดค้นหาถือเป็นอันเสร็จสิ้น ให้ทำการบันทึกหน้าจอนี้ไว้เป็นหลักฐาน และยื่นจดทะเบียนก่อนกำหนดเวลา

 

 

ข้อควรปฏิบัติหลังจองทะเบียนรถออนไลน์

 

เมื่อทำการจองทะเบียนรถออนไลน์เป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องนำรถไปจดทะเบียนภายใน 60 วัน เพื่อขอทะเบียนและแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ หากปล่อยไว้เกินกว่ากำหนดเวลานั้นๆ เลขทะเบียนรถที่คุณจองสำเร็จจะหลุดจองไปให้คนอื่น

 

 

สำหรับการจองเลขทะเบียนรถยนต์นั้นสามารถแบ่งได้เป็น การจองทะเบียนรถยนต์ทั่วไป และการจองทะเบียนรถยนต์เลขสวย สำหรับการจองทะเบียนรถยนต์แบบทั่วไป จำเป็นจะต้องทำสำหรับรถยนต์ทุกคัน สำหรับรถใหม่ป้ายแดง สามารถดำเนินการเมื่อคุณได้รับรถยนต์แล้ว และสำหรับรถทั่วไปสามารถดำเนินการได้เลยในทันที และจะสามารถจองได้ใหม่อีกครั้งในอีก 90 วัน แต่สำหรับผู้ที่มีรถยนต์หลายคันสามารถยื่นแจ้งเพื่อทำการปลดล็อคการจองคันถัดไปได้ สามารถทำในวัน เวลาที่กำหนดได้เลยนะคะ