ค้นหาป้ายทะเบียน

ทะเบียนสวย 4 หลัก

2 ขจ 3333

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

550,000 บาท

รายละเอียด

2 ขฆ 3456

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

260,000 บาท

รายละเอียด

2 ขฆ 4000

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

94,000 บาท

รายละเอียด

2 ขฆ 1000

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

118,000 บาท

รายละเอียด

2 ขค 2222

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

835,000 บาท

รายละเอียด

2 ขก 1111

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

435,000 บาท

รายละเอียด

1 ขว 4567

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

128,000 บาท

รายละเอียด

1 ขว 1234

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

316,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 9797

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

122,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 9977

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

136,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 7979

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

140,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 7799

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

128,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 7997

กรุงเทพมหานคร

96,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 9696

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

192,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 9669

กรุงเทพมหานคร

ขายแล้ว

240,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 6996

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

180,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 8686

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

120,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 8866

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

116,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 6886

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

112,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 7766

กรุงเทพมหานคร

ขายแล้ว

60,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 6677

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

68,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 9955

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

156,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 8558

กรุงเทพมหานคร

ขายแล้ว

100,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 7575

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

66,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 5757

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

68,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 5577

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

68,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 6655

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

94,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 5665

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

110,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 9449

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

86,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 4499

กรุงเทพมหานคร

ขายแล้ว

78,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 8484

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

84,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 8844

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

78,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 4848

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

86,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 4884

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

74,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 7744

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

77,000 บาท

รายละเอียด

1 ขย 4747

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

70,444 บาท

รายละเอียด

1 ขย 4477

กรุงเทพมหานคร

ขายแล้ว

66,444 บาท

รายละเอียด

1 ขย 6644

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

72,000 บาท

รายละเอียด

1 ขบ 9988

กรุงเทพมหานคร

ขายแล้ว

200,000 บาท

รายละเอียด

1 ขบ 2000

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

90,000 บาท

รายละเอียด

1 ขบ 5000

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

150,000 บาท

รายละเอียด

1 ขบ 7000

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

90,000 บาท

รายละเอียด

1 ขบ 8000

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

160,000 บาท

รายละเอียด

1 ขบ 9000

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

280,000 บาท

รายละเอียด

1 ขน 5252

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

90,000 บาท

รายละเอียด

1 ขท 9339

กรุงเทพมหานคร

ขายแล้ว

100,000 บาท

รายละเอียด

1 ขท 5252

กรุงเทพมหานคร

ขายแล้ว

90,000 บาท

รายละเอียด

1 ขท 5522

กรุงเทพมหานคร

ขายแล้ว

90,000 บาท

รายละเอียด

1 ขท 2552

กรุงเทพมหานคร

ขายแล้ว

90,000 บาท

รายละเอียด

1 ขท 4422

กรุงเทพมหานคร

ขายแล้ว

100,000 บาท

รายละเอียด

1 ขท 2442

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

120,000 บาท

รายละเอียด

1 ขท 9911

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

240,000 บาท

รายละเอียด

1 ขท 8181

กรุงเทพมหานคร

ขายแล้ว

176,000 บาท

รายละเอียด

1 ขท 1188

กรุงเทพมหานคร

ขายแล้ว

176,000 บาท

รายละเอียด

1 ขท 1177

กรุงเทพมหานคร

ขายแล้ว

122,000 บาท

รายละเอียด

1 ขท 1771

กรุงเทพมหานคร

ขายแล้ว

108,000 บาท

รายละเอียด

1 ขท 6611

กรุงเทพมหานคร

ขายแล้ว

76,000 บาท

รายละเอียด

1 ขท 1166

กรุงเทพมหานคร

ขายแล้ว

80,000 บาท

รายละเอียด

1 ขท 5115

กรุงเทพมหานคร

ขายแล้ว

120,000 บาท

รายละเอียด

1 ขท 6789

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

312,000 บาท

รายละเอียด

1 ขท 5678

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

190,000 บาท

รายละเอียด

1 ขท 1111

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

1,170,000 บาท

รายละเอียด

1 ขต 6600

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

72,000 บาท

รายละเอียด

1 ขต 7070

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

70,000 บาท

รายละเอียด

1 ขต 8080

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

90,000 บาท

รายละเอียด

1 ขต 1122

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

100,000 บาท

รายละเอียด

1 ขต 1133

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

100,000 บาท

รายละเอียด

1 ขต 1144

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

85,000 บาท

รายละเอียด

1 ขต 8899

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

280,000 บาท

รายละเอียด

1 ขต 8998

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

280,000 บาท

รายละเอียด

1 ขต 1111

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

1,370,000 บาท

รายละเอียด

ฆถ 4444

กรุงเทพมหานคร

3,320,000 บาท

รายละเอียด

ทะเบียนสวย เลขคู่

2 ขฉ 99

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

390,000 บาท

รายละเอียด

2 ขฉ 11

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

200,000 บาท

รายละเอียด

ฉก 11

กรุงเทพมหานคร

1,000,000 บาท

รายละเอียด

1 ขร 88

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

770,000 บาท

รายละเอียด

ทะเบียน V.I.P

2 ขฉ 99

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

390,000 บาท

รายละเอียด

2 ขจ 3

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

450,000 บาท

รายละเอียด

2 ขฆ 3456

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

260,000 บาท

รายละเอียด

2 ขฆ 123

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

220,000 บาท

รายละเอียด

2 ขฆ 4

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

330,000 บาท

รายละเอียด

2 ขค 2222

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

835,000 บาท

รายละเอียด

2 ขค 1

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

399,000 บาท

รายละเอียด

2 ขก 1111

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

435,000 บาท

รายละเอียด

2 ขก 2

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

399,000 บาท

รายละเอียด

ฉก 11

กรุงเทพมหานคร

1,000,000 บาท

รายละเอียด

ฆฌ 8

กรุงเทพมหานคร

5,300,000 บาท

รายละเอียด

พท 9

กรุงเทพมหานคร

4,900,000 บาท

รายละเอียด

ฆศ 9

กรุงเทพมหานคร

9,800,000 บาท

รายละเอียด

ชง 9

กรุงเทพมหานคร

5,000,000 บาท

รายละเอียด

ฆฒ 9

กรุงเทพมหานคร

6,800,000 บาท

รายละเอียด

ธข 8

กรุงเทพมหานคร

3,650,000 บาท

รายละเอียด

ฆน 7

กรุงเทพมหานคร

3,650,000 บาท

รายละเอียด

สต 7

กรุงเทพมหานคร

2,450,000 บาท

รายละเอียด

สน 6

กรุงเทพมหานคร

2,250,000 บาท

รายละเอียด

งธ 5

กรุงเทพมหานคร

1,850,000 บาท

รายละเอียด

ญม 4

กรุงเทพมหานคร

1,650,000 บาท

รายละเอียด

จง 4

กรุงเทพมหานคร

1,950,000 บาท

รายละเอียด

ออ 3

กรุงเทพมหานคร

1,850,000 บาท

รายละเอียด

ฆต 3

กรุงเทพมหานคร

2,450,000 บาท

รายละเอียด

ฆฒ 3

กรุงเทพมหานคร

2,250,000 บาท

รายละเอียด

ฉง 1

กรุงเทพมหานคร

5,900,000 บาท

รายละเอียด

งษ 1

กรุงเทพมหานคร

4,280,000 บาท

รายละเอียด

ฆค 1

กรุงเทพมหานคร

11,400,000 บาท

รายละเอียด

1 ขฮ 789

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

490,000 บาท

รายละเอียด

1 ขฮ 555

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

500,000 บาท

รายละเอียด

1 ขฬ 777

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

700,000 บาท

รายละเอียด

1 ขฬ 5

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

285,000 บาท

รายละเอียด

1 ขว 4567

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

128,000 บาท

รายละเอียด

1 ขว 1234

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

316,000 บาท

รายละเอียด

1 ขว 111

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

840,000 บาท

รายละเอียด

1 ขร 2

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

570,000 บาท

รายละเอียด

1 ขร 1

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

1,490,000 บาท

รายละเอียด

1 ขร 88

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

770,000 บาท

รายละเอียด

1 ขร 333

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

390,062 บาท

รายละเอียด

1 ขร 555

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

590,000 บาท

รายละเอียด

1 ขท 6789

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

312,000 บาท

รายละเอียด

1 ขท 5678

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

190,000 บาท

รายละเอียด

1 ขท 1111

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

1,170,000 บาท

รายละเอียด

1 ขต 444

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

290,000 บาท

รายละเอียด

1 ขต 678

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

180,000 บาท

รายละเอียด

1 ขต 789

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

570,000 บาท

รายละเอียด

1 ขต 1111

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

1,370,000 บาท

รายละเอียด

ฆฬ 2

กรุงเทพมหานคร

2,500,000 บาท

รายละเอียด

ฆถ 7

กรุงเทพมหานคร

3,010,000 บาท

รายละเอียด

ฆถ 4444

กรุงเทพมหานคร

3,320,000 บาท

รายละเอียด

ทะเบียน V.I.P คู่

2 ขฉ 99

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

390,000 บาท

รายละเอียด

ชพ 30

กรุงเทพมหานคร

175,000 บาท

รายละเอียด

ฆม 29

กรุงเทพมหานคร

359,000 บาท

รายละเอียด

กง 28

กรุงเทพมหานคร

290,000 บาท

รายละเอียด

วร 27

กรุงเทพมหานคร

599,000 บาท

รายละเอียด

สฮ 26

กรุงเทพมหานคร

259,000 บาท

รายละเอียด

กก 25

กรุงเทพมหานคร

1,450,000 บาท

รายละเอียด

วฮ 24

กรุงเทพมหานคร

395,000 บาท

รายละเอียด

พท 23

กรุงเทพมหานคร

495,000 บาท

รายละเอียด

ขล 22

กรุงเทพมหานคร

795,000 บาท

รายละเอียด

ญล 21

กรุงเทพมหานคร

129,000 บาท

รายละเอียด

ธล 21

กรุงเทพมหานคร

119,000 บาท

รายละเอียด

ฆฐ 18

กรุงเทพมหานคร

499,000 บาท

รายละเอียด

ชศ 17

กรุงเทพมหานคร

259,000 บาท

รายละเอียด

ฎศ 15

กรุงเทพมหานคร

320,000 บาท

รายละเอียด

ฆม 15

กรุงเทพมหานคร

759,000 บาท

รายละเอียด

ฆม 14

กรุงเทพมหานคร

359,000 บาท

รายละเอียด

วธ 14

กรุงเทพมหานคร

474,000 บาท

รายละเอียด

ฆล 13

กรุงเทพมหานคร

159,000 บาท

รายละเอียด

งย 12

กรุงเทพมหานคร

189,000 บาท

รายละเอียด

ฉก 11

กรุงเทพมหานคร

1,000,000 บาท

รายละเอียด

1 ขฬ 99

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

500,000 บาท

รายละเอียด

1 ขร 88

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

770,000 บาท

รายละเอียด

หลักหมวดใหม่ราคาถูก

2 ขฉ 99

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

390,000 บาท

รายละเอียด

2 ขฉ 11

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

200,000 บาท

รายละเอียด

2 ขจ 3

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

450,000 บาท

รายละเอียด

ทะเบียน V.I.P ตอง

2 ขจ 3333

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

550,000 บาท

รายละเอียด

1 ขฮ 555

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

500,000 บาท

รายละเอียด

1 ขฬ 777

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

700,000 บาท

รายละเอียด

1 ขว 111

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

840,000 บาท

รายละเอียด

1 ขร 333

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

390,062 บาท

รายละเอียด

1 ขร 555

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

590,000 บาท

รายละเอียด

1 ขต 444

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

290,000 บาท

รายละเอียด

ทะเบียน V.I.P โฟว์

1 ขท 1111

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

1,170,000 บาท

รายละเอียด

1 ขต 1111

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

1,370,000 บาท

รายละเอียด

ฆถ 4444

กรุงเทพมหานคร

3,320,000 บาท

รายละเอียด

ทะเบียนสวย 8/9

ฆฌ 8

กรุงเทพมหานคร

5,300,000 บาท

รายละเอียด

พท 9

กรุงเทพมหานคร

4,900,000 บาท

รายละเอียด

ฆศ 9

กรุงเทพมหานคร

9,800,000 บาท

รายละเอียด

ชง 9

กรุงเทพมหานคร

5,000,000 บาท

รายละเอียด

ฆฒ 9

กรุงเทพมหานคร

6,800,000 บาท

รายละเอียด

ธข 8

กรุงเทพมหานคร

3,650,000 บาท

รายละเอียด

1 ขฬ 99

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

500,000 บาท

รายละเอียด

1 ขร 88

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

770,000 บาท

รายละเอียด

1 ขบ 9988

กรุงเทพมหานคร

ขายแล้ว

200,000 บาท

รายละเอียด

1 ขต 8899

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

280,000 บาท

รายละเอียด

1 ขต 8998

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

280,000 บาท

รายละเอียด

ทะเบียนสวย เลขเรียง

2 ขฆ 3456

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

260,000 บาท

รายละเอียด

2 ขฆ 123

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

220,000 บาท

รายละเอียด

1 ขว 4567

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

128,000 บาท

รายละเอียด

1 ขว 1234

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

316,000 บาท

รายละเอียด

1 ขท 6789

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

312,000 บาท

รายละเอียด

1 ขท 5678

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

190,000 บาท

รายละเอียด

1 ขต 678

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

180,000 บาท

รายละเอียด

1 ขต 789

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

570,000 บาท

รายละเอียด

ทะเบียนสวย 2 หลัก

2 ขฉ 99

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

390,000 บาท

รายละเอียด

2 ขฉ 11

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

200,000 บาท

รายละเอียด

ชพ 30

กรุงเทพมหานคร

175,000 บาท

รายละเอียด

ฆม 29

กรุงเทพมหานคร

359,000 บาท

รายละเอียด

กง 28

กรุงเทพมหานคร

290,000 บาท

รายละเอียด

วร 27

กรุงเทพมหานคร

599,000 บาท

รายละเอียด

สฮ 26

กรุงเทพมหานคร

259,000 บาท

รายละเอียด

กก 25

กรุงเทพมหานคร

1,450,000 บาท

รายละเอียด

วฮ 24

กรุงเทพมหานคร

395,000 บาท

รายละเอียด

พท 23

กรุงเทพมหานคร

495,000 บาท

รายละเอียด

ขล 22

กรุงเทพมหานคร

795,000 บาท

รายละเอียด

ญล 21

กรุงเทพมหานคร

129,000 บาท

รายละเอียด

ธล 21

กรุงเทพมหานคร

119,000 บาท

รายละเอียด

ฆฐ 18

กรุงเทพมหานคร

499,000 บาท

รายละเอียด

ชศ 17

กรุงเทพมหานคร

259,000 บาท

รายละเอียด

ฎศ 15

กรุงเทพมหานคร

320,000 บาท

รายละเอียด

ฆม 15

กรุงเทพมหานคร

759,000 บาท

รายละเอียด

ฆม 14

กรุงเทพมหานคร

359,000 บาท

รายละเอียด

วธ 14

กรุงเทพมหานคร

474,000 บาท

รายละเอียด

ฆล 13

กรุงเทพมหานคร

159,000 บาท

รายละเอียด

งย 12

กรุงเทพมหานคร

189,000 บาท

รายละเอียด

ฉก 11

กรุงเทพมหานคร

1,000,000 บาท

รายละเอียด

1 ขฬ 99

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

500,000 บาท

รายละเอียด

1 ขร 88

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

770,000 บาท

รายละเอียด

ทะเบียนสวย 3 หลัก

2 ขฆ 123

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

220,000 บาท

รายละเอียด

1 ขฮ 789

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

490,000 บาท

รายละเอียด

1 ขฮ 555

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

500,000 บาท

รายละเอียด

1 ขฬ 777

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

700,000 บาท

รายละเอียด

1 ขว 111

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

840,000 บาท

รายละเอียด

1 ขร 333

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

390,062 บาท

รายละเอียด

1 ขร 555

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

590,000 บาท

รายละเอียด

1 ขต 444

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

290,000 บาท

รายละเอียด

1 ขต 678

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

180,000 บาท

รายละเอียด

1 ขต 789

กรุงเทพมหานคร

ใหม่

570,000 บาท

รายละเอียด