การดัดแปลงป้ายทะเบียนถือว่าผิดกฎหมาย

เนื่องจากป้ายทะเบียนรถยนต์จัดเป็นเอกสารราชการอย่างหนึ่งนะคะ  ดังนั้นการดัดแปลงป้ายทะเบียนจึงถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารราชการด้วยเช่นกันค่ะนอกจากจะผิดกฎหมาย พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 11 โทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท แล้ว ยังอาจจะโดนโทษปลอมแปลงเอกสาร ปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท และจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี อีกด้วยนะคะ ร้ายแรงกว่านั้นอาจถูกยึดรถยนต์ เพื่อนำไปตรวจสอบพิสูจน์หลักฐาน ว่าอาจจะเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมา หรือมีการนำรถยนต์ไปใช้ในการก่ออาชญากรรมได้นั่นเองค่ะ

 

 

หากเจ้าของรถยนต์มีเจตนาอำพรางป้ายทะเบียนหรือดัดแปลง ทำป้ายทะเบียนรถยนต์เอง เช่น เขียนด้วยลายมือ เปลี่ยนเลขทะเบียนหรือตัวอักษรเอง รวมถึงการนำสติ๊กเกอร์ไปแปะทับ ทำให้บดบังส่วนใดส่วนหนึ่งของป้ายทะเบียน หรือทำป้ายกราฟฟิคเลียนแบบป้ายทะเบียนประมูล ถือว่ามีความผิดกฎหมาย พ.ร.บ.รถยนต์  หากตัวอักษรและตัวเลขที่อยู่บนป้ายทะเบียนซีดจาง ห้ามนำหมึกสีดำมาเติมเด็ดขาด ให้ติดต่อกรมขนส่งทางบกเพื่อขอทำป้ายทะเบียนรถใหม่ มีค่าใช้จ่ายเพียง 100 บาท เท่านั้นค่ะ

 

 

 

ป้ายทะเบียนรถหาย ต้องทำอย่างไร

 

 

เมื่อเกิดกรณี แผ่นป้ายทะเบียนหล่นหาย สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถยนต์ของคุณอยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่ต้องแจ้งความนะคะ เพียงเตรียมเอกสารดังนี้เลยค่ะ

 

1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ

 

กรณีไม่สะดวกมาด้วยตนเอง จำเป็นต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับอำนาจมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ มีค่าใช้จ่ายเพียง 100 บาทเท่านั้นค่ะ โดยจะใช้เวลาในการดำเนินการต่อประมาณ 15 วัน จึงจะได้รับทะเบียนรถใหม่นะคะ